Information gällande elbilsladdning

På grund av att det inkommit anonyma brev till styrelsen gällande att boende i området noterat att det laddas elbilar i det vanliga eluttaget utan laddbox vill styrelsen informera om följande;

Det är av stor vikt att man inkommer med en ansökan till styrelsen om man önskar laddbox till sitt garage för att ladda sin el- eller hybridbil. Styrelsen har fått kännedom om att det i några fall har dröjt med installation av laddbox efter att vi har överlämnat begäran om sådan till leverantören av laddboxarna. I de fall detta har hänt ber vi om ursäkt, vi har nu vidtagit åtgärder för att de som begärt laddboxar ska få dem installerade så fort som möjligt. Om du har skickat förfrågan om laddbox och ännu inte fått den installerad, återkom till fastighetsskötare Anders eller ordförande Mats snarast, så hjälper vi dig.

Att ladda sin bil i det vanliga eluttaget i garaget är inte tillåtet. Dels då det medför en stor risk för brand i garaget. Dels då föreningen får bekosta elen, vilket resulterar i att det är samtliga medlemmar som betalar för att bilen laddas. Information om detta finns att läsa på hemsidan. Skulle styrelsen få kännedom om att det händer kommer vi vidta åtgärder på så sätt att vi begränsar eltillförseln till berört garage.

Inför årsstämman kommer vi ta fram förslag för omröstning på regelverk gällande elbilsladdning för att tydliggöra vilka regler och eventuella konsekvenser som kan bli aktuella om man bryter mot dessa. Vi kommer även i samband med årsstämman efterfråga medlemmar till en arbetsgrupp som vi önskar under kommande år arbetar med att ta fram förslag på hur elbilsladdning i vårt område ska ske i framtiden. Dels genom att göra omvärldsbevakning, se över vilka lagar och regelverk som gäller, eventuella ersättningar eller bidrag som kan underlätta, hur tekniken ser ut och utvecklas, se över elförsörjningen i området med mera. Eventuella förslag på lösningar planeras beslutas om på nästkommande årsstämma. Har du ett intresse och besitter relevant kompetens inom ämnet får du gärna fundera på om du vill vara med! Mer information kommer under våren.