Fastighetsförsäljning

När fastigheten ska säljas tänk på följande:

Använd endast föreningens kontrakt för att köparen ska beviljas lagfart samt att andelen i Gatugården Ekonomisk Förening ska överlåtas.

Kontrakt finns på fastighetsexpeditionen samt under “Dokument” på hemsidan.

Tänk på att andelsbeviset i Gatugården Ekonomisk Förening ska överlämnas vid kontraktskrivning.

Kontakta Mats Arnkil minst två veckor före datum för kontraktskrivning för att boka tid för möte med båda parterna. 

Vid detta möte får köparna information om Gatugården Ekonomisk Förening och autogirot ändras.

Energideklaration

Vid fastighetsförsäljning anges följande förbrukning per fastighet:

Cirka 17200 kWh, bruttoförbrukning

Cirka 12600 kWh, nettoförbrukning

Skillnaden mellan netto- och bruttoförbrukningen är panncentralens återverkningsgrad samt kulvertförlusterna.