Tvättstugan är renoverad under 2022 och är tillgänglig för bokning för föreningens medlemmar. Den bokas via hemsidan alternativt via bokningstavlan som sitter i tvättstugan. Den yttre dörren är låst men öppnas för alla medlemmar med tag. I det yttre rummet i tvättstugan sitter bokningstavlan. Den inre dörren till tvättstugan låses upp av taggen under tiden tvättstugan är bokad.

I tvättstugans yttre rum finns en eldriven stenmangel, denna är tillgänglig även utan bokning. För visning av mangeln samt hur den fungerar kan kontakt tas med styrelsen.

Obs! För att låsa upp dörren till tvättstugan måste taggen visas vid markerad symbol på bokningstavlan.