Bastun

Du behöver teckna abonnemang för att få tillträde till bastun.

Avtal, nyckel, autogiro samt betalning ordnas snabbt på expeditionen.

Kostnaden är 250 kronor per år.

Avgiften dras via autogiro månadsskiftet januari/februari.

Bokning av bastun görs på bokningslistan utanför bastun.

Vänligen respektera bastutiderna.

Tack för att du lämnar bastun i det skick du vill finna den när du kommer dit!