Gatugården Ekonomisk Förening erbjuder möjlighet att ladda elbil/hybrid i garagen genom att fastighetsägaren hyr en laddbox via föreningen. Kostnaden för boxen dras via autogiro den sista bankdagen varje månad. Kostnaden för elen betalas direkt via betalkort på boxen (liknande betalning på bensinstationer eller i p-automater). I denna kostnad ingår installation, fast laddkabel, reparation, service och uppdateringar. Ingen startavgift krävs, uppsägningstiden för boxen är 3 månader.

Kostnad: 390 kronor per månad. Utöver detta tillkommer en avgift för elen som i dagsläget är 2 kronor/kWh. Eventuellt överskott som tillfaller föreningen placeras i en fond som kommer användas till framtida förbättringar av eltillförsel vilket krävs för att fler ska kunna ladda sina bilar i föreningens garage.

Informationsbroschyr om laddning av elbilar/hybrider i Gatugården Ekonomisk Förening

Instruktion för laddning (bild)

Hyresavtal laddningsbox

Föreningen tillåter inte att bilar laddas genom vanliga eluttag då detta medför risk för överhettning och brand. Dessvärre förekommer garage- och villabränder med jämna mellanrum i landet, då vanliga kontakter inte klarar av den höga belastningen. Mer om det går att läsa på Elsäkerhetsverket. Laddning i det vanliga uttaget innebär även att man tar el från föreningen, som då får bekostas av samtliga medlemmar. Laddning i vanliga eluttag i garagen kan medföra uppsägning av nyttjande av garageplatsen.

informationsbroschyr gällande säker laddning av elbilar/hybrider

Förfrågan om möjlighet att ladda elbilar skickas till:

gef.gatugarden@telia.com

Vid ytterligare frågor, var god kontakta:
Dejan Jovanovic, Pay N Charge AB
dejan@payncharge.se

Felanmälan görs via telefonnummer:
08-747 52 50