Ordförande och ekonomiansvarig

Mats Arnkil
Tel: 0725-848542
E-mail: gef.ordforande@telia.com

Sekreterare

Frida Bodén
Tel: 073-985 99 11
E-mail: gef.sekreteraren@telia.com

Underhåll

Christer Larson
Tel: 031-56 17 19
E-mail: gef.underhall@telia.com

Driftansvarig

Glenn Borg
E-mail: gef.drift@telia.com

Suppleant

Ann Lindquist
E-mail:  gef.suppleant@telia.com

Suppleant

Staffan Liljekvist 
Tel: 070-856 12 56

Intresserad av styrelsearbete i Gatugården Ekonomisk Förening?

Kontakta valberedningen: 
Cecilia Kindgren Tel: 0708-683231, cecilia@kindgrens.se

Anmälan kan också göras till någon i styrelsen.

Välkommen med din anmälan!