Ordförande och ekonomiansvarig

Mats Arnkil

Tel: 0725-848542

E-mail: gef.ordforande@telia.com

Sekreterare

Frida Bodén

Tel:073-985 99 11

E-mail: gef.sekreteraren@telia.com

Underhåll

Christer Larson

Tel: 031-56 17 19

E-mail: gef.underhall@telia.com

Driftansvarig

Glenn Borg

Tel: 031-56 41 21

E-mail: gef.drift@telia.com

Suppleant

Nicklas Wiberg

Tel: 031-12 23 01

E-mail: gef.suppleant1@telia.com

Suppleant

Ann Lindqvist 

Tel: 

E-mail: gef.suppleant@telia.com

Intresserad av styrelsearbete i Gatugården Ekonomisk Förening?

Kontakta valberedningen: 

Cecilia Kindgren Tel: 0708-683231, cecilia@kindgrens.se

Daniel Hedengrahn, GV 7J 

Anmälan kan också göras till någon i styrelsen enligt informationen under “Styrelsen”. 

Välkommen med din anmälan!