Autogirot

Eftersom Bankgirot kontrollerar att täckning finns, är det viktigt att du kontrollerar saldot kvällen före dragningen av avgiften. Autogirokontroll för överföring av månadsavgiften sker den näst sista vardagen i månaden. Betalning från konto sker den sista vardagen i månaden.

Gatugårdens bankgiro är 204-9849. Vid ändring av bankkonto för betalning av avgiften till GEF ska du kontakta din egen bank. En avgift på 50 kronor tillkommer om täckning saknas på ditt konto vid dragningstillfället.

Vid frågor angående månadsavgiften kontakta Mats Arnkil på tel: 56 23 64.