Föreningens autogiro hanteras av AmEko Redovisningsbyrå AB. Det är även de som ansvarar för att skicka ut påminnelser vid obetalda avgifter till Gatugården ekonomisk förening.  En avgift på 50 kronor tillkommer om täckning saknas på ditt konto vid dragningstillfället.

Gatugårdens bankgiro är 204-9849. Vid ändring av bankkonto för betalning av avgiften till föreningen ska du kontakta din egen bank.

Kontaktperson på AmEko är David Bengtsson David.Bengtsson@ameko.se

Vid ytterligare frågor kontakta ordförande Mats Arnkil gef.ordforande@telia.com