Hör kommer det finns instruktioner om hur lokalbokningen fungerar.

Här kommer det även finnas en länk till RCO-Web.