Bokning av lokalen görs via hemsidan (se länk nedan) alternativt via bokningstavlan som sitter i föreningens tvättstuga. Bokas lokalen via hemsidan loggar du in med ditt användarnamn som är förkortning av din gatuadress, följt av mellanslag och sedan siffra och bokstav; Gv 1n, Vk 1n, Rk 1n eller Vb 1n. Lösenordet fick du i samband med att din tag delades ut.

Bokning sker per dygn, och kostar 500 kronor att hyra per dygn. För att få tillträde ska betalning vara tillhanda samt hyresavtal för bokning av lokalen påskrivet senast 2 vardagar före bokningen träder i kraft, access till lokalen ges först då detta har skett. Återbetalning vid avbokning av lokal sker ej. Lokalen låses upp med taggen som hör till varje fastighet. Det är fastighetsägaren (dvs. medlemmen i föreningen) som ansvarar för lokalen under tiden den hyrs.

Det åligger den som hyr lokalen att ta kontakt med fastighetsskötare Anders för att boka tid för betalning samt skriva hyresavtal. Om detta inte skett senast 2 vardagar före bokningsdatumet släpps bokningen och lokalen blir tillgänglig för andra att boka. Betalning sker via swish i samband med att kontraktet skrivs på expeditionen. Föreningen kommer inte skicka ut påminnelse om ovanstående. 

Vid frågor gällande bokning av lokalen tas kontakt med vår fastighetsskötare Anders.

För egen utskrift av hyresavtal, klicka här


Säkerställande av smittsäker upplåtelse

Gatugården ekonomisk förening är i egenskap av hyresvärd ansvarig för att säkerställa att föreningens fritidslokal används eller upplåts på ett smittsäkert sätt och med ett maximalt antal deltagare på 50 personer. Föreningen följer och förhåller sig till rådande restriktioner.

Max antal som får vistas i fritidslokalen: 50 personer.

Du som hyr lokalen behöver bekräfta att du tagit del av information om vad som gäller för att nyttja lokalen på ett smittsäkert sätt. Dessutom behöver du intyga att du kommer följa dessa regler när du hyr lokalen (se Bilaga hyresavtal – Smittsäker uthyrning).För att komma vidare till tjänsten för bokning, klicka här.