Gatugårdens fritidslokal på Vitklövern 8

Bokning av lokalen görs via hemsidan alternativt via bokningstavlan som sitter i föreningens tvättstuga. Efter bokning åligger det den som bokar att ta kontakt och boka tid med fastighetsskötare Anders för att skriva kontrakt samt betala via swish senast 2 vardagar före bokat datum. Observera att återbetalning inte sker även om lokalen inte nyttjas. Vid utebliven betalning raderas bokning och andra kan boka lokalen. För bokning samt mer information om hur du bokar, tryck här.

Vid frågor lokalen tas kontakt med vår fastighetsskötare Anders måndag-fredag dagtid. Vid frågor på jourtid (exempelvis kvällar/helger) finns akut telefonnummer på anslagstavlan vid expeditionen.


Välkommen att hyra vår fina lokal, mycket nöje!

 • I lokalen får det vistas maximalt 75 personer (enligt brandmyndighetens anvisning)
 • Det finns sittplatser för 50 personer
 • Det finns servis, glas och porslin för ca 50 personer
 • Måndag till torsdag: Uthyrning sker i 2 timmars-intervall. Kostnad är 100 kronor per 2 timmar. Kostnad för att hyra ett dygn är 500 kronor
 • Fredag till söndag: Lokalen hyrs dygnsvis från kl 12.00 till kl 11.00 påföljande dag. Kostnad är 500 kronor per dygn
 • Betalning sker företrädesvis via swish, kontakta fastighetsskötare Anders i samband med betalningen. Hyresavtal ska vara påskrivet och betalningen ska vara föreningen till handa senast 2 vardagar före uthyrningsdatumet för att tillträde ska kunna ges
 • Lokalen skall då vara iordningställd, städad och utrymd senast kl. 11.00
 • Alla aktiviteter skall vara avslutade kl. 02.00, då skall det vara tyst!


Ansvar mot grannar
Hyresgästen ansvarar för att det inte förekommer sådana aktiviteter eller sådana höga ljudnivåer, varken inom eller utanför lokalen, som stör grannarna.

Rökning förbjuden
Rökning inom lokalen är absolut förbjuden.

Ansvar vid stöld eller skadegörelse
Hyresvärden ansvarar på inget sätt för kläder eller annan egendom som tillhör hyresgästen eller dennes gäster.

Ansvar vid skadegörelse
Hyresgästen är ersättningsskyldig om skador uppstår i samband med uthyrningen; på lokalen, inventarierna, köksutrustningen, toalettutrymmena och musikanläggningen. Uppkommen skada skall omedelbart anmälas till lokaluthyraren.

Övrigt
Tillställningen får inte ha offentlig karaktär. Tillställningen får inte annonseras ut till andra än föreningens medlemmar. Tillträde gäller endast för hyresgästens inbjudna gäster.

Ordningsregler
Hyresgästen ansvarar för att föreskrifter noggrant följs. Om inte dessa ordningsregler och villkor följs, kan hyresgästen ha förbrukat sin rätt att hyra lokalen i framtiden.

Iordningställande av lokalen
Innan hyresgästen lämnar lokalen skall densamma iordningställas av hyresgästen, vilket innebär följande (rengöringsmaterial finns i lokalen):

 • att köket noggrant rengöres (golv, bänkar, spis, kylskåp)
 • att använd köksutrustningen diskas, torkas och ställs tillbaka på sin rätta plats
 • att använda inventarier rengöres och ställs tillbaka på sina rätta platser
 • att borden och stolar torkas av
 • att golven rengörs (sopa/dammsug och våttorkas)
 • att toalettutrymmenas golv, handfat och toalett rengörs
 • att utsidan av lokalen är städad från fimpar, flaskor, burkar, ljusstumpar och annat skräp
 • att altandörr och alla fönster är stängda
 • att soporna medtages av hyresgästen
 • att belysningen är släckt när lokalen lämnas samt att lokalen är låst

Lista på ersättning ifall inventarier skulle gå sönder under din bokning hittar du här.


2022-02-11
Styrelsen, Gatugården Ekonomisk Förening