Gatugårdens fritidslokal på Vitklövern 8

Det är Els-Marie som du kontaktar om du vill hyra lokalen eller har några andra frågor angående vår gemensamma fritidslokal.
Vardagar kl. 09.00 – 16.00
Tel. 070-6027705

Välkommen att hyra vår fina lokal, mycket nöje!

 • I lokalen får det vistas maximalt 75 personer (enligt brandmyndighetens anvisning)
 • Det finns sittplatser för 50 personer
 • Det finns servis, glas och porslin för ca 50 personer
 • Att hyra lokalen kostar 500kr och du betalar med Swish
 • Lokalen hyrs dygnsvis från kl 11.00 till kl 11.00 påföljande dag
 • Lokalen skall då vara iordningställd, städad och utrymd senast kl. 11.00
 • Alla aktiviteter skall vara avslutade kl. 02.00, då skall det vara tyst!


Ansvar mot grannar
Hyresgästen ansvarar för att det inte förekommer sådana aktiviteter eller sådana höga ljudnivåer, varken inom eller utanför lokalen, som stör grannarna.

Rökning förbjuden
Rökning inom lokalen är absolut förbjuden.

Ansvar vid stöld eller skadegörelse
Hyresvärden ansvarar på inget sätt för kläder eller annan egendom som tillhör hyresgästen eller dennes gäster.

Ansvar vid skadegörelse
Hyresgästen är ersättningsskyldig om skador uppstår i samband med uthyrningen; på lokalen, inventarierna, köksutrustningen, toalettutrymmena och musikanläggningen. Uppkommen skada skall omedelbart anmälas till lokaluthyraren.

Övrigt
Tillställningen får inte ha offentlig karaktär. Tillställningen får inte annonseras ut till andra än föreningens medlemmar. Tillträde gäller endast för hyresgästens inbjudna gäster.

Ordningsregler
Hyresgästen ansvarar för att föreskrifter noggrant följs. Om inte dessa ordningsregler och villkor följs, kan hyresgästen ha förbrukat sin rätt att hyra lokalen i framtiden.

Iordningställande av lokalen
Innan hyresgästen lämnar lokalen skall densamma iordningställas av hyresgästen, vilket innebär följande (rengöringsmaterial finns i lokalen):

 • att köket noggrant rengöres (golv, bänkar, spis, kylskåp)
 • att använd köksutrustningen diskas, torkas och ställs tillbaka på sin rätta plats
 • att använda inventarier rengöres och ställs tillbaka på sina rätta platser
 • att borden torkas av
 • att golven rengörs (sopa/dammsug och våttorkas)
 • att toalettutrymmenas golv och sanitetsporslin rengörs
 • att utsidan av lokalen är städad från fimpar, flaskor, burkar, ljusstumpar och annat skräp
 • att altandörr och alla fönster är stängda
 • att soporna medtages av hyresgästen
 • att belysningen är släckt när lokalen lämnas samt att lokalen är låst

Lista på ersättning ifall inventarier skulle gå sönder under din bokning hittar du här.


2021-02-11
Styrelsen, Gatugården Ekonomisk Förening