GEF’s fritidslokal på Vitklövern 8

Frågor gällande fritidslokalen, kontakta Els-Mari

Vardagar kl. 09.00 – 16.00

Tel. 070-6027705

Ordningsregler

Hyresgästen ansvarar för att nedanstående föreskrifter noggrant  iakttages.

Varje omnämnande nedan av ”lokal(en)” avser GEFs fritidslokal på Vitklövern 8, Torslanda.

Upplåtelsetid

Kostnaden för att hyra lokalen är 300:- och man betalar med Swish.

Lokalen hyres dygnsvis från kl. 11.00 till kl. 11.00 påföljande dag.

Lokalen skall då vara iordningställd, städad och utrymd senast kl. 11.00.

Alla aktiviteter skall vara avslutade kl. 02.00. Då skall det vara tyst.

Maximalt antal personer 75 personer (enligt brandmyndighetens anvisning).

Det finns sittplatser för 50 personer.

Ansvar mot grannar

Hyresgästen ansvarar för att det inte förekommer sådana aktiviteter eller sådana höga ljudnivåer, varken inom eller utanför lokalen, som stör grannarna.

Ansvar vid stöld eller skadegörelse

Hyresvärden ansvarar på inget sätt för kläder eller annan egendom som tillhör hyresgästen eller dennes gäster.

Rökning förbjuden

Rökning inom lokalen är absolut förbjuden.

Ansvar vid skadegörelse

Hyresgästen är ersättningsskyldig för de skador som uppstår i samband med uthyrningen; på lokalen, inventarierna, köksutrustningen, toalettutrymmena och musikanläggningen.

Uppkommen skada skall omedelbart anmälas till lokaluthyraren.

Iordningställande av lokalen

Innan hyresgästen lämnar lokalen skall densamma iordningställas av hyresgästen, vilket innebär följande:

att köket noggrant rengöres (golv, bänkar, spis, kylskåp)

att använd köksutrustningen diskas, torkas och ställs tillbaka på sin rätta plats

att använda inventarier rengöres och ställs tillbaka på sina rätta platser

att borden avtorkas

att golven rengöres

att toalettutrymmenas golv och sanitetsporslin rengöres

att utsidan av lokalen är städad från fimpar, flaskor, burkar, ljusstumpar och annat skräp

att alla fönster är stängda

att soporna medtages av hyresgästen

att belysningen är släckt när lokalen lämnas samt att lokalen låses

att lokalen i övrigt lämnas i ordnat skick

Övrigt

Tillställningen får inte ha offentlig karaktär. Tillställningen får inte annonseras ut till andra än GEFs medlemmar. Tillträde gäller endast för hyresgästens inbjudna gäster.

Om inte dessa ordningsregler och villkor följs, har hyresgästen förbrukat sin rätt att hyra lokalen i framtiden

Gatugården Ekonomisk Förening

Styrelsen

2009-09-04 GL