Nyheter och information

Säkerställande av smittsäker upplåtelse

Gatugården ekonomisk förening är i egenskap av hyresvärd ansvarig för att säkerställa att föreningens fritidslokal används eller upplåts på ett smittsäkert sätt och med ett maximalt antal deltagare på 50 …

Renovering av bastu och tvättstuga

Renovering av bastun planeras ske under april/maj 2022. Bastun kommer under renoveringstiden vara stängd för bokningar. Exakt information om datum för renovering kommer publiceras här.

Se över parkeringssituationen i Gatugården

Utifrån inkommen motion i våras gällande brist på parkeringsplatser i Gatugårdens område tillsätter nu styrelsen en parkeringsgrupp, med syfte att se om det går att skapa fler parkeringsmöjligheter i området. …

Grönområdena

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till arbetsgruppen och/eller att inkomma med förslag och synpunkter, maila Ann på annlin@live.se eller lägg ditt förslag/anmälan i expeditionens brevlåda.

Fastighetsförsäljning

Skall du sälja din fastighet? Tänk då på att endast använda föreningens kontrakt för att köparen ska beviljas lagfart samt för att andelen i GEF ska kunna överlåtas. Kontrakt finns på fastighetsexpeditionen samt under “Dokument” här på …

Börja spela Boule eller Bridge

Gatugården har en helt egen boule och bridgeklubb som heter “Gatugården Boule och Bridgefighters”. Klubben har många aktiva medlemmar och ses ca 1 gång i veckan under hela året. Klubben …