Utbytta lås på garageportarna

För kännedom är nu alla låscylindrar utbytta på garageportar där det varit inbrott. Ytterligare åtgärder kommer att utföras för att säkra upp portarna mot inbrott.

Inbrott

Det har vid upprepade tillfällen senaste veckorna skett inbrott i vårt område, både i fastigheter samt i garagen. Föreningen har sedan några dygn förstärkt bevakning i området via Securitas. Inbrott …

Bokning av föreningens fritidslokal

Bokning av lokalen görs nu via hemsidan alternativt via bokningstavlan som sitter i föreningens tvättstuga. Bokas lokalen via hemsidan loggar du in med ditt användarnamn som är förkortning av din …

Se över parkeringssituationen i Gatugården

Utifrån inkommen motion i våras gällande brist på parkeringsplatser i Gatugårdens område tillsätter nu styrelsen en parkeringsgrupp, med syfte att se om det går att skapa fler parkeringsmöjligheter i området. …

Möjlighet till extra tag

Det kommer finnas möjlighet att kvittera ut en extra tag mot en avgift för de som så önskar efter sommaren. Från och med slutet av augusti/början av september kommer det …

Hjärtstartare

Föreningen har skaffat en hjärtstartare, den är placerad i ett skåp på expeditionen Vitklövern. Den är automatisk och enkel att hantera, alla ska kunna använda denna vid behov. Den går …

Fritidslokalen

Om någon som hyrt lokalen har råkat få med sig grejor därifrån, diskmatta, kaffemått eller liknande går det jättebra att lämna tillbaka dem till Anders på expeditionen eller ta kontakt …