Extrastämma gällande elbilsladdning

På extrastämman som genomfördes den 14 maj deltog medlemmar från 202 fastigheter, varav 56 medlemmar deltog via ombud. Majoriteten av dessa röstade ja till förslaget gällande att införandet av infrastruktur …

Nytt betalsystem för bastun och tvättstugan

Inom kort kommer vi uppdatera betalsystemen i tvättstugan och bastun. Det innebär att årsavgiften för bastun och 10-kronorna i tvättstugan slopas. Istället kommer betalautomater för kortbetalning sättas upp, liknande dem …

Stopp i avloppen

Vi har haft en del problem med stopp i avloppen i området. Då detta åtgärdas kan vi notera att det beror på att det spolas ned en hel del annat …

Stamspolning

För kännedom: det finns företag som ringer fastighetsägare och önskar sälja tjänsten stamspolning. Det är föreningen som ombesörjer spolning av stammar och liknande insatser och det ska inte beställas av …