Stamspolning

För kännedom: det finns företag som ringer fastighetsägare och önskar sälja tjänsten stamspolning. Det är föreningen som ombesörjer spolning av stammar och liknande insatser och det ska inte beställas av enskilda fastighetsägare. Vid funderingar om vilka tjänster varje fastighetsägare själv ska ombesörja ombedes att ni tar kontakt med vår fastighetsskötare.