Säkerställande av smittsäker upplåtelse

Gatugården ekonomisk förening är i egenskap av hyresvärd ansvarig för att säkerställa att föreningens fritidslokal används eller upplåts på ett smittsäkert sätt och med ett maximalt antal deltagare på 50 …

Renovering av bastu och tvättstuga

Renovering av bastun planeras ske under april/maj 2022. Bastun kommer under renoveringstiden vara stängd för bokningar. Exakt information om datum för renovering kommer publiceras här.

Se över parkeringssituationen i Gatugården

Utifrån inkommen motion i våras gällande brist på parkeringsplatser i Gatugårdens område tillsätter nu styrelsen en parkeringsgrupp, med syfte att se om det går att skapa fler parkeringsmöjligheter i området. …