Tennis

Du behöver teckna abonnemang för att få tillträde till tennisplan.

Avtal, nyckel, autogiro samt betalning ordnas snabbt på expeditionen.

Kostnaden är 150 kronor per år. 

Avgiften dras via autogiro månadsskiftet januari/februari.

Bokning av tennisplan görs på bokningslistan i entrén till fritidslokalen.

Vänligen respektera tennistiderna