Påminnelse om att lämna in anmälan för elbilsladdning!

Det är många i området som har lämnat in anmälan om installation av laddbox hittills, en bra bit över minimiantalet på 50 stycken. Det innebär att vi till hösten kan genomföra förslaget om elbilsladdning som röstades igenom på extrastämman.

Men det är fortfarande många som ännu inte har lämnat besked om de vill ha laddbox installerad eller ej. Sista datum för anmälan för elbilsladdning är 7/6, så glöm inte att meddela om du vill att en laddbox installeras!

Behöver du en ny lapp för anmälan kan du ta kontakt med fastighetsskötaren eller styrelsen, så löser vi det.