Extrastämma gällande elbilsladdning

På extrastämman som genomfördes den 14 maj deltog medlemmar från 202 fastigheter, varav 56 medlemmar deltog via ombud. Majoriteten av dessa röstade ja till förslaget gällande att införandet av infrastruktur för elbilsladdning samt installation av laddbox för de som så önskar (184 röstade ja och 15 röstade nej).

Information samt anmälningsblankett för de som önskar installera laddbox kommer delas ut i pappersformat till samtliga fastigheter under nästa vecka (v. 21).