Information om autogirot gällande föreningsavgiften december 2023

Som tidigare informerats så kommer månadsavgiften till Gatugården Ekonomisk Förening att höjas från och med januari 2024, vilket innebär att dragningen på föreningsavgiften i december som avser januari kommer att vara 3 200kr.

Detta innebär att nya autogirouppdrag är inskickade och det kommer fram till mitten av december ligga dubbla dragningar, en på 3000kr och en på 3200kr. Dragningen på 3000kr kommer makuleras under december och ni behöver inte vidta några åtgärder.