Långtidsparkering på Gatugårdsvägen 1

Som vi tidigare informerat om har styrelsen beslutat att det inte längre är tillåtet med långtidsparkering/uppställning av släpfordon på parkeringsplatserna på Gatugårdsvägen 1 från nyårsskiftet 2022-23. Detta efter arbete av parkeringsgruppen, som tillkom efter klagomål från boende i området i samband med årsstämman på att det saknas parkeringsmöjligheter då många av våra parkeringsplatser är upptagna.

Om det finns behov av att kunna ställa upp ett fordon under en längre men begränsad period (runt någon vecka), tas kontakt med fastighetsskötare Anders, driftsansvarig Glenn eller underhållsansvarig Christer som då noterar detta hos oss.

Vi vill även uppmana samtliga att använda garagen till det de är avsedda för, nämligen parkering av fordon. Vid tidigare inventering kunde vi konstatera att många garage används till annat än att förvara fordon i, vilket får en direkt konsekvens att parkeringsplatserna fylls. Även med tanke på de inbrott och inbrottsförsök som skett i området uppmanar vi till att inte förvara annat än fordon i garagen.