Viktig information gällande fjärrvärmeleverans

Göteborg Energi har meddelat att man är osäkra på sin förmåga att upprätthålla full kapacitet i fjärrvärmenätet under vintern, beroende på hur kallt det kommer att bli. Långvarig kyla (under -4 grader) kan leda till effektbrist. För att slippa akuta nedstängningar i systemet har Göteborg Energi vädjat till oss att vara sparsamma med varmvatten och värme.

Ni kan bidra genom att spara på varmvatten samt att vädra effektivt.

Om så krävs kommer att sänka utgående temperatur med 1-1,5 grader, boende i området kommer i sådana fall informeras.