Planering våren 2023

Längombudsmöte: torsdag 23/3
Städdag: lördag 1/4
Årsmöte: torsdag 20/4 i fritidslokalen