Parkering i Gatugården

Som ni alla vet har styrelsen i samarbete med en parkeringsgrupp under året sett över parkeringssituationen i området, då det inkommer påpekanden om att vissa parkeringsplatser alltid är fulla. Några konkreta förslag som man då landat i är;

  • Att garagen ska användas till att parkera fordon i, med syfte att minska belastningen på parkeringsplatserna.
  • Att inte tillåta långtidsparkering på parkeringsplatsen vid Gatugårdsvägen 1. Antalet fordon och släpvagnar som i dagsläget står där har under de senaste åren blivit allt fler vilket bidrar till begränsade möjligheter till parkeringsutrymme. Tidigare har man sagt att det är okej att tillfälligt ställa upp ett släp där, men då var parkeringsproblemen inte så påtagliga. Styrelsen har därför beslutat att inte tillåta permanent alternativt långtidsparkering där, utan parkeringsplatsen ska nyttjas som övriga parkeringsplatser i området. Det är okej att ställa upp sitt släpfordon i området under några dygn vid behov. Behöver man parkera något längre är det okej att ta kontakt med styrelsen för att få godkänt, men det handlar om max någon-några veckor.

Ovanstående gäller från och med årsskiftet 2022-2023. Fordonsägare till eventuella kvarvarande, långtidsparkerade fordon kommer personligen kontaktas efter årsskiftet.