Hantering av månadsavgifter och autogiro

Från och med 1 april 2022 sköts autogirohanteringen av AmEko Redovisningsbyrå AB. De kommer bl.a. ansvara för att skicka ut påminnelser vid obetalda avgifter till Gatugården ekonomisk förening.

Kontaktperson på AmEko är David Bengtsson David.Bengtsson@ameko.se

Vid frågor gällande detta kontakta ordförande Mats Arnkil gef.ordforande@telia.com