Se över parkeringssituationen i Gatugården

Utifrån inkommen motion i våras gällande brist på parkeringsplatser i Gatugårdens område tillsätter nu styrelsen en parkeringsgrupp, med syfte att se om det går att skapa fler parkeringsmöjligheter i området. Gruppen träffas i lokalen vid några tillfällen ihop med Christer Larson och Glenn Borg från styrelsen. Styrelsens mål är att ha 2 representanter från varje gatuadress med i gruppen. Datum för första träff planeras i mitten/andra halvan av november.

Vi ser gärna att du som har intresse av att vara med och påverka anmäler dig! Är du intresserad skickar du ett mail till gef.sekreteraren@telia.com, först till kvarn gäller. Anmälan behöver innehålla ditt namn, din adress, mailadress och telefonnummer.