Möjlighet till extra tag

Det kommer finnas möjlighet att kvittera ut en extra tag mot en avgift för de som så önskar efter sommaren. Från och med slutet av augusti/början av september kommer det finnas möjlighet att kvittera ut extra tags, efter kontakt med fastighetsskötaren Anders Antonsson. Mer information kommer på hemsidan samt via facebook i slutet av sommaren.