Instruktion gällande passagesystem i Gatugården

Gatugården Ekonomisk Förening har satt upp taggläsare på alla byggnader i området. Detta innebär att taggen/brickan skall användas för öppning av dörrar till soprum och öppning och bokning av tvättstuga och gemensamhetslokal (tennisplan och bastun kommer ha nyckel tillsvidare). Alla fastigheter får en tagg och denna tillhör fastigheten.

Alla kommer in i sitt soprum och tvättstuga. Övriga utrymmen får man tillgång till via abonnemang. Lokalen får man tillgång till efter godkänd bokning.  Kontakta fastighetsskötare för mer info.

Utförlig instruktion om hur taggen fungerar eller hur bokning utförs hittar du här.