Uthämtning av ny box och router

Tider för att hämta ut nya boxar och routers:
Lördagen 10/4 kl. 13:00-15:00 (föreningens städdag)
Torsdagen 15/4 kl. 17:00-19:00

Utdelning sker vid garaget bredvid fastighetsexpeditionen vid ovanstående tider. Finns det inte möjlighet att komma vid någon av dessa tider får kontakt tas med fastighetsskötare Anders via telefon eller mail för tidsbokning för uthämtning av utrustningen dagtid. Alla fastighetsägare får skriftligt kvittera att man hämtat sin utrustning. De gamla boxarna får varje hushåll behålla, de fungerar som tidigare efter 1/4.

Vid frågor maila: gef.ordforande@telia.com

Mats Arnkil, ordförande Gatugården Ekonomisk Förening