Tag-system

Enligt tidigare information håller föreningen på att införa nytt lås- och larmsystem på byggnaderna i vårt område (soprum, fritidslokalen, bastun, tvättstugan med flera). I samband med detta kommer vi även övergå till digital bokning via hemsidan samt bokningspanel i tvättstugan. Införandet har blivit försenat på grund av att tag-läsarna i några av soprummen inte har fungerat. Felsökning pågår och så snart problemet är löst kommer taggar delas ut till samtliga fastigheter. Dessa kommer fungera parallellt med nyckelsystemet under några veckor, därefter kommer det endast gå att använda tag för att komma in i soprummen.