Information gällande uppdatering av fibertjänster

Från 18 januari kommer Telias entreprenör ELTEL NETWORKS börja med att byta fiberkonverter i fastigheterna. Fiberkonverter är den del som är första uttaget och som oftast sitter i skrubben i köket.

Ni kommer få löpande information i brevlådan från installatören om vilken dag er fastighet är bokad. Entreprenören kommer starta på Gatugårdsvägen 1 och sen jobbar de sig igenom området. Arbetet i fastigheten tar ca 15 minuter och innan entreprenören kommer så måste det vara fri arbetsyta vid uttaget. Efter bytet kommer allt fungera som vanligt fram till 31/3. När alla fiberuttag är bytta så kommer övrig utrustning att bytas ut och denna kommer man få hämta ut på senare angiven plats och tid. Mer information om detta kommer när det närmar sig.

Vid frågor maila: gef.ordforande@telia.com

Mats Arnkil, ordförande Gatugården Ekonomisk Förening