Stämmobeslut gällande fiberanslutning

Resultatet från poströstningen gällande valen av fiberanslutning blev klar i torsdags 14/1. Totalt röstade 239 hushåll av 289.

236 stycken röstade på alternativ 1, gruppavtal med Telia där tv, internet och ip-telefoni ingår i avgiften.

3 stycken röstade på alternativ 2, öppen fiber där varje hushåll själv bekostar och bestämmer vem som skall leverera.

Resultatet blir alltså att vi kommer fortsätta med Telia fast med uppdaterad utrustning, teknik och utbud.

Det är mycket glädjande att deltagandet var så stort och att det gick så bra. Vi kommer informera löpande på hemsidan hur arbetet kommer fortgå. Planen är att arbetena kommer starta i mars.